Ozdobou předslavické návsi je Muzeum venkovského života LIVA, skryté za půvabnou barokní bránou s rukopisem lidového stavitele Jakuba Bursy. Na rozlehlém dvoře typického statku najdeme vystavenou zemědělskou techniku našich předků, v citlivě zrekonstruovaných objektech jsou exponáty z vesnického života. Zajímavě působí dobová fotografie Předslavic v otevřeném trámovém přístěnku s možností opékání špekáčků. Uklidit po sobě stůl – tuto dobrou tradici dodnes respektují všichni na takové vesnici a vůbec v takovýchto poměrech narození a vyrostlí lidé a je škoda, že moderní doba ji znevažuje. Říkám „moderní doba“, ale spíše bych měl říci „všeobecná ztráta ohledů k druhému člověku typická pro takzvanou moderní dobu.“ To napsal v dosud nepublikovaných vzpomínkách ze šedesátých let minulého století Josef Kroupa, rodák z nedalekých Litochovic. Přijeďte se podívat a nadechnout atmosféry venkovského statku. Kromě individuálních návštěv je muzeum cílem  také turistických pochodů. Letošní třetí sezónu zde zahájili ve druhém květnovém týdnu příznivci hasičů z Malenic.