Back to Top

Milníky


Historicky cenný snímek
2009
Při úklidu sýpky byly nalezeny
dobové materiály ze života na statku.
Zde se zrodil prvotní nápad muzea,
jako generačního odkazu života
na jihočeském venkově.
2010
Vzniká projekt postupné rekonstrukce statku U Blumů, včetně barokní brány,
vrcholného díla lidového stavitele
Jakuba Bursy z roku 1848.
Původní stav.

Instalace exponátů.
2012
Do sbírkového fondu muzea
přispěla původní technikou
a předměty řada zákazníků,
nadšených z myšlenky muzea.
2013
Odborníci na památky zahájili revitalizaci
unikátní Bursovo brány z období
lidového baroka.
Práce uměleckého štukatéra.

Původní expozice.
2013
V bývalé stáji je otevřena pro firemní
zákazníky a přátele expozice s tématikou
Kůň poklad hospodáře. Pod kolnou je
vystavena sbírka sklizňové techniky
pod názvem Pocta obilovinám.
2014
Rekonstrukcí další hospodářské části
statku vzniká nový výstavní prostor.
Expozice dostává finální tvar. Stodola
nabízí sklizňovou techniku, stáj řemesla, kolna kočáry a drobné stroje, podkroví
selskou domácnost i čtvrtstoletí
rodinného podnikání LIVA Předslavice.
U Blumů na dvoře kdysi.

Dvůr statku dnes.


Pýcha předslavické návsi.
2014
Bursova brána se po úspěšné
rekonstrukci stává ozdobou
předslavické návsi a širokého okolí.
2015
Muzeum venkovského života
navštívil Petri Rinne, manažer finské místní
akční skupiny Joutsenten Reitti LAG.
Zahraniční návštěva.

Podpis smlouvy.
2016
S Muzeem středního Pootaví Strakonice
je v tomto roce podepsána smlouva
o spolupráci.
2016
První setkání rodáků Předslavic a okolí
je zároveň premiérou otevření Muzea
venkovského života LIVA Předslavice
pro širokou veřejnost.
Zájem rodáků.

Vernisáž výstavy.
2016
Nostalgickou atmosféru zašlých časů
doplnila první výstava půvabných
venkovských motivů od Valentina Horby.
2017
Zakladatel muzea Václav Jungwirt
uděluje mimořádné ocenění Zlatá
Bursova brána Ing. Josefu Kalbáčovi
z Třebohostic za mimořádnou
propagaci lidové hudby a rozvoj
venkovského regionu.
Slavnostní předání.

Ocenění Zlatá Bursova brána.