Back to Top

Raritní opékání špekáčků

Raritní opékání špekáčků

Dopřejte si tradiční letní zábavu dětí a rodičů. Ochutnejte originální špekáčky a další speciality od regionálních výrobců, pruty a oheň máme přímo v expozici muzea. Při opékání ale nespěchejte, dozlatova vypečená pochoutka musí správně

vonět a lahodně chutnat.

Úcta k jídlu a všem hodnotám na vesnici

Neuklidit po sobě ze stolu nádobí, jestliže člověk jedl sám a nechat po sobě neuklizený stůl se tu na šumavské vesnici, a snad u všech prostých lidí, považovalo za nevychovanost. Zejména šlo-li o mladého člověka, zvláště děvče a platilo to s naprostou samozřejmostí, i když takové děvče bylo někde na návštěvě. V takovém případě ovšem hostitelka vždycky formálně namítala „ale seď a nech toho“ a podobně, ale v duchu každého takového člověka chválila: „No, je vidět, že ví,co se patří, neodtáhne se od stolu jako dobytčátko od žlebu, když si naplní břicho.“ Uklidit po sobě stůl – tuto dobrou tradici dodnes respektují všichni na takové vesnici a vůbec v takovýchto poměrech narození a vyrostlí lidé a je škoda, že moderní doba ji znevažuje. Říkám „moderní doba“, ale spíše bych měl říci „všeobecná ztráta ohledů k druhému člověku typická pro takzvanou moderní dobu.“ Nechat po sobě uklizený stůl, to byl především ohled k hospodyni, protože uklizený stůl to byla vždy a doposud je vizitka dobré hospodyně. 

Z rukopisu zatím nevydaných vzpomínek Pepa z doškové chalupy (1960).

Autor Josef Kroupa, rodák z Litochovic