Back to Top

Bursova brána statku č. p. 18 v Předslavicích

Ozdobný nástavec předslavické brány vytvořil v cihlách a štuku Jakub Bursa v pověstném roce 1848, kdy na čísle popisném 18 hospodařil soused Martin Bluma. Brána je zdobena typickými bursovskými články, tedy volutami, střapci, sloupky, římsami.

V polokruhovém tympanonu se nachází scéna Pěti ran Kristových, která byla později doplněna dvěma poprsími, údajně zpodobněním dalších majitelů, manželů Hynkových. Velikonoční mystérium bývalo vrcholem selské duchovnosti, vždyť kdysi měly Velikonoce daleko větší význam než Vánoce.

Níže vidíme výklenek s malbou Svaté Trojice. Tím se hospodář přihlásil ke své farnosti, které v Předslavicích vévodil kostel stejného zasvěcení. Jako strážci celé brány se jeví dva světci namalovaní ve výklencích podél samotného vjezdu.

Svatý Jan Nepomucký – nejoblíbenější světec venkova, májový patron a ochranitel před vodními spoustami.

Svatý Vojtěch chránil hospodáře na cestách.


Jakub Bursa

se stal jedním z nejvýznamnějších lidových stavitelů a zedníků poloviny 19. století. Pocházel z Dolních Nakvasovic, kde se v roce 1813 narodil. Po vyučení v řemesle zednickém přesídlil do Vlachova Březí a během svého plodného života – zemřel roku 1884 – stačil v blízkém okolí postavit a vyzdobit mnohé stavby, které pak dlouhá léta nesly originální zpodobnění myšlenek a citů, které mezi sebou sdílela jedna generace venkovských hospodářů.

Je třeba říci, že po skončení napoleonských válek se začal jihočeský venkov pomalu emancipovat, hospodářsky vzkvétat pomocí modernizace agrotechniky a také pěstováním nových plodin. Také povinná školní docházka umožňovala lidem přístup k novinkám, literatuře a touze po rozhledu. To vše vyvrcholilo rokem 1848, kdy byly zcela zrušeny robotní povinnosti a později v roce 1850 vznikla síť samosprávných obcí, okresů a krajů.

Brána kryje vjezd do hospodářského dvora, který býval jakousi křižovatkou všech možných selských činností. Však se odtud také každý snadno dostal ráno do chléva či koňské maštale, do stodoly a na její mlat, dalšími vraty za humna či sad. Ze dvora se také chodilo pro dříví do dřevníku, pro obilí do kamenné sýpky či ke kůlně, kde se schovávalo větší nářadí a náčiní. No a na konec pilného dne mohlo se odtud vejít do světnice.


JAKUB BURSA

 

Revitalizace barokní památky

Barokní brána statku čp. 18, dříve U Blumů, v Předslavicích; vrcholné dílo stavitele Jakuba Bursy. Stav před rekonstrukcí a původní výmalba.

Průběh revitalizace historické brány.

Nový vstup do obchodního centra a sídla společnosti v Předslavicích.